Sinds 2021 - 2022 lopen er diverse projecten onder het Regionaal Stimuleringsbudget Wlz. Op de projectpagina's kunt u meer lezen over de verschillende projecten.

Projecten 2021 - 2022

Steunsystemen West en Stad

Centrale ondersteuningspunten in dorpen en wijken waar ouderen worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Regionaal opleiden in regio Stad

Het realiseren van aantrekkelijk ontwikkelperspectief voor verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen in de …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Verkenning expertisecentra

Het beter organiseren van specialistische zorg voor hoogcomplex laagvolume doelgroepen in de Wlz.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

REIN

Het online leerplatform dat ouderenzorgorganisaties en medewerkers ondersteunt bij leren en ontwikkelen.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Digivaardig in de zorg

Het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers in zorgorganisaties.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

ONUe

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn: één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

ONZe + ketenpartners

Ouderengeneeskundige Netwerk Zuidoost eerstelijn: één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Verpleeghuis van de toekomst

Experimenteren met technologische innovaties die bijdragen aan de verbetering van het welzijn van cliënten in het …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Verpleeghuis zonder muren

Verpleeghuiszorg in de thuissituatie wordt georganiseerd, zoveel mogelijk met hulp van technologische innovaties.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

DemenTalent

Het (weer) actief krijgen van mensen met dementie als vrijwilliger in de samenleving.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Zorgcoordinatie tijdelijk verblijf

De realisatie van twee regionale coördinatiepunten voor tijdelijk verblijf in subregio Stad en Eemland. Deze zijn 24/7 …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Zorgtechnologie

Het versterken van het bewustzijn en de kennis over zorgtechnologie bij medewerkers in de ouderenzorg.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Wonen en zorg 2040

Samen kijken naar zorg in de best mogelijke woonsituatie voor de inwoners van regio Utrecht.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

INOU

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

D-ZEP

In het project ‘D-ZEP’ is een regionale interventieafdeling opgezet voor mensen met dementie en zeer ernstig …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Digitaliseringsagenda

Het versterken van het bewustzijn en de kennis over zorgtechnologie bij medewerkers in de ouderenzorg.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Community hbo-verpleegkundigen

Er dreigt een (toekomstig) tekort aan hbo-verpleegkundigen in de VVT. De community draagt bij aan het behoud van …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

SMARTsize

Leefstijlprogramma om ouderen te helpen fitter en vitaler te leven.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Sociaal innoveren – transformatiepilot

Gecombineerde aanpak van verschillende organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonende om de steeds groter …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Duurzaam verbeteren en opschalen van werkbegeleiding

Creëeren van lerende organisaties in de regio waar (nieuwe instroom) kan worden opgeleid en waar zorgmedewerkers worden …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Samen opleiden - GOP-ZOU

Onderzoek van VVT-instellingen naar mogelijkheid om te komen tot het samen opleiden van GZ-psychologen in regio Utrecht …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Reablement

Het doel van reablement is om ‘zelf in control’ te komen, te ‘leren’ en ‘de regie te houden’. De oudere aan het stuur …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Verkenning scenario’s inzet SOG in MPT/VPT

De initiatief nemende SOG’s willen, anticiperend op de toekomst, gezamenlijk onderzoeken hoe ze samenwerking en …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Verkenning VPT-MPT in de wijk

Masterclasses voor regionale uitwisseling, intervisie en het samen vormgeven van zorg- en dienstverlening.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Digitale verpleegkundige achterwacht

Een gezamenlijk ingerichte verpleegkundige achterwacht dat fungeert als poortwachter voor de huisartsenpost, specialist …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

IBS (Zorg en Dwang)

Het project Begin 2021 zijn afspraken gemaakt tussen V&V-organisaties, GGZ-organisaties en Zilveren Kruis …
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

FAIR Utrecht

Een regionale capaciteitspool om de arbeidsproblematiek aan te pakken.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

ONTiE

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE): samen sterk in complexe zorg in de eerste lijn voor ouderen thuis.
Lees meer
Projecten 2021 - 2022

Samen opleiden GZ-psychologen

Gezondheidszorg (GZ)-psychologen vormen een belangrijk onderdeel in de integrale zorgbenadering van ouderen. In het …
Lees meer