Verkenning expertisecentra

Het project

In het project ‘verkenning expertisecentra’ wordt onderzocht hoe specialistische zorg voor hoogcomplex laagvolume doelgroepen in de Wlz beter georganiseerd kan worden in regio Utrecht. We sluiten aan op de landelijke beweging van het organiseren van specialistische zorg in expertise- en behandelcentra.

Resultaat voor de cliënt

Door kennis en expertise te bundelen kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg beter geborgd worden. Dit zorgt dat cliënten met een specialistische zorgvraag de best mogelijk zorg krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Samenwerking?

Subregio Stad neemt de leiding op dit project. Zij maken samen met de V&V aanbieders in de hele zorgkantoorregio een inventarisatie van hoe de specialistische zorg nu georganiseerd is.
Samenwerking wordt gezocht met patiëntorganisaties om inzicht te krijgen in de recente ontwikkelingen en behoeften van patiënten.
Er wordt een concept ontwikkeld: ‘hoe specialistische zorg te organiseren in zorgkantoorregio Utrecht’, dit wordt in de ledenvereniging IVVU met de leden besproken en aangescherpt.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Yvonne van Kemenade (projectleider) yvankemenade@wxs.nl

weyond_projecten_dieptepagina_project_03_subregio_500x317

Deelnemende organisaties: AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, De Rijnhoven,
Vecht en IJssel.