Krachtig Verbindende Toekomstvisie 2021

Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht

Als ouderenzorgorganisaties in regio Utrecht en Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben we
de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan een Krachtig Verbindende Toekomstvisie 2030. Een visie die richtinggevend werkt voor de wijze waarop wij als individuele organisaties invulling geven aan onze activiteiten en de wijze waarop wij met elkaar samenwerken om de zorgvraag nu en in de toekomst te kunnen blijven aanbieden.

Download hier de Krachtig Verbindende Toekomstvisie
krachtig-verbindende-toekomstvisie.pdf

Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief

De visie is tot stand gekomen met ondersteuning van de IVVU en Waardigheid en Trots in de Regio.

logoos-3-700x380-crop-50-50-q75

Onze visie: een voorbereide samenleving

Het aantal ouderen in regio Utrecht neemt toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en naarmate zij ouder worden neemt ook hun vraag naar ondersteuning en zorg toe. Sommigen van hen zullen uiterst kwetsbaar worden door ziekte en beperkingen. De coronapandemie heeft de kwetsbare positie van ouderen, thuis maar ook binnen de muren van de zorgorganisaties nog duidelijker gemaakt.

Ondertussen zien we een toenemende schaarste aan personeel. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten, hebben veel ouderen geen toegang tot de juiste zorg en stokt de doorstroming tussen thuis, ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis.

Als we zorg en ondersteuning willen blijven bieden aan de ouderen in regio Utrecht vraagt dit om een 'voorbereide samenleving'. Een samenleving waarin we ons voorbereiden op het ouder worden, omkijken naar elkaar en waar ouderen met een ondersteunings- of zorgvraag goed worden geholpen en goed terechtkomen.