Projecten 2023

Voor 2023 zijn drie actielijnen geformuleerd, waarop de beschikbare regionale Wlz-stimuleringsmiddelen zijn goedgekeurd door het Zilveren Kruis Zorgkantoor. In 2023 liepen er verscheidene projecten onder Actielijn 1, 2 en 3. Meer informatie over de Actielijnen is te vinden bij de Uitvoeringsagenda 2023

Bij het slotcongres '...En door!' op 30 januari 2024 hebben de projectleiders van de projecten onder Actielijn 1 en 2 de behaalde resultaten en geleerde lessen per project gepresenteerd. De presentaties vindt u hier:

Begin 2024 zijn er van alle projecten onder Actielijn 1, 2 en 3 eindrapportages opgeleverd. Ook zijn er enkele eindproducten opgeleverd. Deze vindt u via onderstaande links:

Projecten 2023

Actielijn 1

De projecten onder Actielijn 1 richten zich op het versterken van de infrastructuur die nodig is voor effectieve …
Lees meer
Projecten 2023

Actielijn 2

De projecten onder Actielijn 2 zijn gericht op het ontwikkelen van meer gelijkluidende antwoorden en werkwijzen voor …
Lees meer
Projecten 2023

Actielijn 3

De transitie in de ouderenzorg realiseer je niet individueel maar gezamenlijk als VVT-sector, in samenwerking met …
Lees meer