D-ZEP

Het project

In het project ‘D-ZEP’ is een interventieafdeling opgezet voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Het doel van deze interventieafdeling is het stabiliseren van de cliënt door een tijdelijke, intensieve behandelingen van een multidisciplinair team. Dit team bestaat zowel uit deskundigen uit de verpleging en verzorging (V&V) en de GGZ. Na de tijdelijke behandeling van gemiddeld 55 dagen opname worden de behandeldoelen behaald en kan de cliënt weer naar de eigen woonsituatie. Hierbij is het van belang dat er een goede, warme overdracht plaatsvindt tussen de zorgprofessionals.

Resultaat voor de cliënt

De tijdelijke opname geeft de juiste behandeling en begeleiding aan mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Dit verbetert de kwaliteit van leven van zowel de mensen met D-ZEP als hun sociale omgeving.

Samenwerken?

D-ZEP wordt gerealiseerd door subregio’s Stad en Zuidoost in samenwerking met Altrecht en Huisartsen Utrecht Stad. Samenwerken zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek geregeld kan worden en V&V medewerkers sneller weten waar ze moeten zijn wanneer zij cliënten hebben met D-ZEP.

d-zep-regio

Deelnemende organisaties: Zorgspectrum, Altrecht, AxionContinu, Careyn, Quarijn, Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad (HUS)