//GTM

Steunsystemen West en Stad

Het project

In het project ‘steunsystemen West en Stad’ worden in verschillende stad- en dorpskernen steunsystemen ontwikkelt. Ouderen en mensen met een chronische zorg- en/of begeleidingsvraag worden ondersteund zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook wanneer er een (zorg)vraag ontstaat in het huishouden.

Dit steunsysteem gaat ervanuit dat de lokaal gewortelde VVT-locatie een centrale rol vervult in de gemeenschap. Deze rol heeft een aantal componenten:

 1. Gids/adviesfunctie: centraal ondersteuningspunt die het speelveld van voorzieningen en mogelijkheden (informeel en formeel) overziet.
 2. Een reismaatje: iemand die de klantreis volgt, wanneer nodig meekijkt, evalueert en meedenkt over volgende stappen.
 3. Een hoeder van de buurtgemeenschap waar hulpvragers en aanbieders elkaar vinden rondom huishoudelijke-, mobiliteits-, vitaliteits-, sociale- en zorgvragen.
 4. Een voortrekker in de samenwerking tussen lokale en regionale of landelijke aanbieders met oplossingen voor eerdergenoemde vragen.

Resultaat voor de cliënt

Ouderen en mensen met chronische zorg- en/of begeleidingsvraag met (zorg)vraag kunnen terecht bij een lokaal centraal ondersteuningspunt (bijv. ‘Ik ben eenzaam’, ‘Ik kan geen boodschappen doen’, ‘ ‘Ik heb dementie’). Vanuit dit centrale ondersteuningspunt wordt gekeken welke oplossingen er zijn om hem/haar zelfstandig thuis te laten zijn (bijv. een leuk contact met iemand anders in de gemeenschap, domotica, informatie, thuiszorg).

Samenwerken?

Verschillende aanbieders in West en Stad trekken samen op in het ontwikkelen en realiseren van lokale centrale ondersteuningspunten. Elk centraal ondersteuningspunt wordt door een lokale kwartiermaker vormgegeven in samenwerking met andere lokale aanbieders bijv. gemeenten (WMO loket), welzijn, vrijwilligersorganisaties, ondernemers etc.
Er wordt parallel een werkbaar opschaalbaar concept en businesscase ontwikkelt zodat andere ook andere aanbieders kunnen aanhaken.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Marianne de Vries: mdevries@adsysco.nl

weyond_projecten_dieptepagina_project_01_subregio_500x317

Deelnemende organisaties: AxionContinu, De Wulverhorst, Zorggroep De Vechtstreek, Vecht en IJssel (West), Bartholomeus Gasthuis (Utrecht Stad), De Koperhorst, De Haven (Eemland).

Startdatum project

01-04-2021

Einddatum project

30-04-2023

Status van het project:

Actief
 • Pilot 7 organisaties
 • Doorontwikkeling pilotorganisaties
 • Opstart nieuwe steunsystemen

Relevante downloads

Wie zijn bereikt of betrokken in dit project:

 • 7 VVT organisaties
 • 802 Vrijwilligers
 • 465 ouderen
 • 497 hulpvragen opgelost
 • 92 samenwerkingspartners