Wonen en zorg 2040

IVVU project Wonen en Zorg 2040 op website Taskforce

Lees nu het artikel over ons project op de website van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg.

schermafbeelding-2023-01-06-om-14.07.44

Rapportages Wonen en Zorg 2040 per gemeente gereed

De rapportages van de verschillende gemeenten in de provincie Utrecht zijn beschikbaar en te downloaden via deze pagina. De rapportages zijn onderdeel van programmalijn B en zijn het resultaat van inspiratiesessies in de gemeenten over inspiratie, oplossingsrichtingen en samenwerking voor het realiseren van het woonzorg aanbod in relatie tot de opgave. Deze rapportages geven de stand van zaken weer die we hebben vastgesteld bij het afsluiten van het project in die gemeente.

Inschrijving open: Masterclass VPT

De inschrijving voor de Masterclass VPT: "Volledig Pakket Thuis, hoe werkt het?" is geopend! Deze worden verzorgd in samenwerking met Vilans. Aanmelden? Stuur een mail naar utrecht@woonzorgconcept.nl. Bij voldoende inschrijvingen wordt de workshop in overleg ingepland. Zie ook Nieuwsbrief 5 in de downloadsectie.

Nieuw: Overzicht woonzorgvormen 2.0

Er bestaan veel verschillende vormen van wonen met zorg, vaak met een eigen naam. Dat kan verwarrend zijn want vaak zijn verschillen inhoudelijk klein. Dit basisoverzicht kan helpen om inzicht te krijgen in de hoofdlijnen.

 • De meest gangbare woonzorgvormen
 • Toelichting
 • Doelgroep
 • Benodigde indicatie
 • Voorbeelden
  Printbaar op A3.
  Wijzigingen voorbehouden.

Het project

In het project ‘Wonen en Zorg 2040’ wordt per gemeente een analyse gemaakt van het huidige zorgaanbod in relatie tot de groeiende vraag. Dit geeft de ouderenzorgorganisaties inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van hun dienstverlening en vastgoed. En het geeft gemeenten inzicht in benodigde voorzieningen. Ga hier naar DE DASHBOARDS.

Dashboard 8: Vraag en aanbod in Wonen en Zorg, zorgkantoorregio Utrecht

De IVVU zorgt ervoor dat informatie over wonen en zorg bruikbaar en toegankelijk gemaakt wordt voor lokaal of regionaal gebruik. Dat willen we onder meer doen door een online geo-informatie-tool, waarbij informatie lokaal en regionaal op een kaart wordt gepresenteerd. Daarnaast worden zorgorganisaties geïnspireerd in de ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg.

Online workshops "Werken met data en dashboards"

Voor iedereen die het maximale wil halen uit de dashboards van IVVU/Sinfore:
Regelmatig organiseren wij online-workshops In deze workshops nemen de makers u mee door de dashboards en leert u de vele mogelijkheden voor analyse en beleidsontwikkeling, te gebruiken.

Iedereen is welkom; zorgorganisaties, gemeenten, andere beleidsmakers maar ook andere belangstellenden. Behalve algemene computervaardigheden is geen voorkennis vereist.

Aanmelden voor de volgende workshop (datum nog onbekend) kan door een mail te sturen aan utrecht@woonzorgconcept.nl of klikken op deze link.

Resultaat voor de cliënt

Ouderenzorgorganisaties kunnen door de resultaten van het project blijven inspelen op de behoefte van ouderen in de omgeving. Zilveren Kruis Zorgkantoor stimuleert met dit project de ontwikkelingen per gemeente. En gemeenten kunnen samen met die zorgorganisaties en vastgoedpartijen (woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers) het voorzieningenniveau in hun gemeente op peil houden, ook als het gaat om wonen met zorg in nieuwe vormen. Er wordt samen gekeken naar wat de best mogelijke zorg is in de best mogelijke woonsituatie voor de inwoners van regio Utrecht, voor nu maar met de blik op de komende 20 jaar.

Samenwerken?

Er wordt een analyse gemaakt die voor alle ouderenzorgorganisaties, gemeenten en vastgoedpartijen in regio Utrecht beschikbaar en bruikbaar is. Dit project beslaat daardoor alle subregio’s.
Samenwerkingspartners en stakeholders spelen een belangrijke rol. Een aantal gemeenten heeft een Woon(zorg)visie waarbij het van belang is om aan te sluiten. Ook vastgoedpartijen en woningcorporaties zijn belangrijke partners om woonvormen te realiseren.

Wilt u meer informatie over dit project? Wilt u in uw gemeente of werkgebied snel aan de slag? Neem dan contact op met Arnout Siegelaar (projectleider) arnout@woonzorgconcept.nl.

Het Project Wonen en Zorg 2040 loopt van eind mei 2021, voorlopig tot en met 31 december 2022. Het project is een initiatief van de IVVU en wordt bekostigd door Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Deelnemende organisaties: Beweging 3.0, De Koperhorst, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Zonnehuisgroep Amstelland, Huize Het Oosten, Accolade Zorggroep, Zorggroep De Vechtstreek, Zorg- en wooncentra De Haven, Pro Senectute, Domus Magnus, Woonzorgcentra De Rijnhoven, Zorggroep Sint Maarten, Woonzorgcentrum Vredenoord, Amaris, Maria Dommer, Valuas Zorggroep, Zorgspectrum, De Wulverhorst, Careyn, Silverein, Bartholomeus Gasthuis, Leger des Heils Midden-Nederland, Vecht en IJssel, AxionContinu, Charim, QuaRijn, Moriahoeve en Warande.

Startdatum project

01-05-2021

Einddatum project

31-12-2023

Status van het project:

Actief
 • Programmalijn A: ontwikkelen dashboards: Gereed
 • Programmalijn B: inspiratiesessies per gemeente: in 75% van de gemeenten heeft tenminste een eerste sessie plaatsgevonden.
 • Programmalijn C: Projectmatige ondersteuning: In Uitvoering

Wie zijn bereikt of betrokken in dit project:

 • 191 Bestuurders en managers zorgorganisaties, beleidsmedewerkers wonen gemeenten, beleidsmedewqerkers zorg gemeenten, zorginkopers zorgkantoor, woningcorporaties, welzijnsorganisaties